BMSO

Het Biomedisch Studentenoverleg (BMSO) is het landelijk overleg van Biomedische studenten en studieverenigingen van Nederland. In het overleg nemen studenten van de opleidingen Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Utrecht, Maastricht University en de Rijksuniversiteit Groningen plaats. Het overleg stelt zich ten doel om de belangen van studenten studerend aan een Universitaire Biomedische opleiding in Nederland te behartigen, alsook het ervaringen tussen studentafgevaardigden van de Biomedische opleidingen in Nederland uit te wisselen.

Daarnaast informeert het Biomedisch Studentenoverleg toekomstige en huidige studenten Biomedische Wetenschappen onafhankelijk over Bachelor- en Masteropleidingen die betrekking hebben tot Biomedische Wetenschappen, als over carrièreperspectieven die er zijn na een opleiding Biomedische Wetenschappen.

Op deze site vindt je verdere informatie over de verschillende bacheloropleidingen, masteropleidingen en carrièreperspectieven.

Aan het hoofd van de het Biomedisch Studentenoverleg staat een bestuur. Het bestuur van 2016 is als volgt geconstitueerd:
Joost van der Heijden – Voorzitter
Maastricht University

Jeroen van Doorn – Secretaris
Radboud Universiteit Nijmegen

Eva Hermans – Penningmeester
Universiteit Utrecht