BMSO

Het Biomedisch Studentenoverleg (BMSO) is een landelijk overleg voor en door Biomedische studenten in Nederland dat 4x per jaar plaatsvindt. In het overleg nemen studentenvertegenwoordigers (Assessoren en Leden Onderwijs van de studieverenigingen) van de opleiding Biomedische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Utrecht, Maastricht University en de Rijksuniversiteit Groningen plaats. Het overleg stelt zich ten doel om de belangen van studenten studerend aan een Universitaire Biomedische opleiding in Nederland te behartigen, alsook ervaringen tussen studentafgevaardigden van de Biomedische opleidingen in Nederland uit te wisselen aangaande o.a. best practices, beleid, de inhoud van het curriculum, doorstroom mogelijkheden, verengelsing van de opleiding en internationalisering. Naast het contact met de student leggen wij ook contact met de opleidingscoördinatoren en -directeuren van de opleiding Biomedische Wetenschappen door zitting van een lid van het BMSO bestuur in het Landelijk Overleg BMW. Samen met de beleidsmakers kunnen we veranderingen doorvoeren en problemen aanpakken, en werken we samen aan landelijke projecten ter verbetering van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Verder informeert het Biomedisch Studentenoverleg toekomstige en huidige studenten Biomedische Wetenschappen onafhankelijk over Bachelor- en Masteropleidingen die betrekking hebben tot Biomedische Wetenschappen, als over carrièreperspectieven die er zijn na een opleiding Biomedische Wetenschappen.

Op deze site vindt je verdere informatie over de verschillende bacheloropleidingen, masteropleidingen en carrièreperspectieven.

Aan het hoofd van de het Biomedisch Studentenoverleg staat een bestuur.
Het bestuur van 2018-2019 is als volgt geconstitueerd: 
Tom Bevers – Voorzitter
Universiteit Leiden

Geerte Koster – Secretaris
Universiteit Utrecht

Feline Velthuis – Penningmeester
Universiteit Utrecht

Daniëlle Barendregt – Lid-PR
Universiteit Leiden