Nieuws

27/10/2017 – De Eerste BMSO Vergadering van het Jaar is een Feit.

Vandaag vond de eerste BMSO vergadering van het jaar plaats in Utrecht met studentvertegenwoordigers van 6 van de 7 Biomedische Wetenschappen (BW) opleidingen (VU, RUG, UMCM, MCMU+, LUMC, RadboudUMC) en input van de laatste via de mail (UvA). Een geweldige opkomst! Na een gezellige maaltijd waarbij we elkaar leerden kennen begonnen we aan de vergadering. Deze vergadering stond vooral de visitatie van de opleiding BW centraal. Tijdens deze visitatie die gemiddeld elke 5 jaar plaatsvindt, wordt beoordeeld of de opleidingen overal nog op voldoende niveau zijn om een geldig BSc of MSc diploma uit te kunnen reiken. De verschillende BW opleidingen deelden ervaringen en tips uit met elkaar voor de opleidingen die nog niet aan de beurt waren geweest. Verder hebben we besproken hoe bij elke BW opleiding de studentenvertegenwoordiging geregeld is, en of dit momenteel functioneel is of dat het verbeterd kan worden. Vervolgens hebben wij als BMSO bestuur ons nieuwe beleidsplan gepresenteerd, wat positief werd ontvangen en hopelijk zijn vruchten af zal werpen dit jaar..