Het bestuur van 2019-2020 is als volgt geconstitueerd:

Marina Brand – Voorzitter
Universiteit Utrecht

Jenna Hogenboom – Secretaris
Universiteit Leiden

Naomi Vos – Penningmeester
Universiteit Leiden

Freeke Homminga – Lid-PR
Vrije Universiteit Amsterdam