Het Biomedisch studentenoverleg is een landelijk overleg waarin de studenten van alle opleidingen Biomedische wetenschappen vertegenwoordigd worden. Per opleiding nemen twee tot drie studenten deel aan het overleg, meestal het lid onderwijs van de studievereniging en de studentassessor van de opleiding. Het overleg vindt 5x per jaar plaats in centraal Nederland.

Missie:

Het BMSO waarborgt de studentinspraak van Biomedische wetenschappen op landelijk niveau. Het overleg bevordert de communicatie tussen de verschillende Biomedische wetenschappen opleidingen van Nederland. Hierdoor vindt uitwisseling van best practices plaats, onder andere op het gebied van beleid en de inhoud van het curriculum. De leden van het overleg koppelen voorstellen vanuit het BMSO terug naar hun opleidingsmanagement. Daarnaast neemt een lid van het dagelijks bestuur van het BMSO deel aan de LO-BMW (het landelijk overleg orgaan van de opleidingsdirecteuren van alle opleidingen Biomedische wetenschappen).

Doelstellingen:

  1. Het BMSO behartigt de belangen van de studenten op landelijk niveau
  2. Het BMSO bevordert de communicatie tussen de studenten van de verschillende opleidingen Biomedische wetenschappen in Nederland
  3. Het BMSO vormt een brug tussen de opleidingsbesturen en de studenten Biomedische wetenschappen.
  4. Het BMSO gebruikt haar kennis om (aankomende) studenten te informeren over de keuzemogelijkheden binnen de bachelor en master Biomedische wetenschappen in Nederland.

Op deze site vind je verdere informatie over de verschillende bacheloropleidingenmasteropleidingen en carrièreperspectieven.