1. November 2019

Het thema van het eerste landelijke BMSO-overleg was student wellbeing. Sirra Alofs van de Universiteit Utrecht heeft een workshop gegeven over verschillende oorzaken en gevolgen van stress onder studenten. We hebben onze verschillende ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen over dit onderwerp. Het was een goede start van het jaar en we kijken uit naar de volgende overleggen.

2. Januari 2020

Het thema voor het tweede landelijke BMSO-overleg was internationalisering. Evelien Hack van de Universiteit Leiden heeft een presentatie gegeven over de aanpak van Leiden. In Leiden is er een speciaal uitwisselingsprogramma met het Karolinska Institutet in Zweden. Naar aanleiding van de presentatie van Evelien hebben wij gediscussieerd over het verplicht stellen van een buitenland ervaring voor de studie Biomedische Wetenschappen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat zoiets niet verplicht moet zijn voor iedere student. Dit moet een bewuste keuze zijn van individuele studenten. Al met al was het een zeer geslaagde avond. Wij kijken uit naar het volgende overleg.