1. November 2020

Wij als BMSO bestuur hebben ervoor gekozen om de thema’s los te koppelen van de BMSO vergadering om deze korter te maken en een informele sfeer te bevorderen. De eerste landelijke BMSO-vergadering stond in het teken van het bespreken van de huidige stand van zaken omtrent stages, practica, studentenwelzijn en selectie. Het was een interessante vergadering.

2. Januari 2021

Tijdens de tweede landelijke BMSO vergadering bespraken we het BSA en de verschillende standpunten hierover. Ook werd de manier van informatievoorziening aan de studenten en stand van zaken omtrent het geven van fysiek onderwijs besproken. Als laatste werden er een aantal goede suggesties gegeven om de (online) contacten tussen studenten (en docenten) te stimuleren.

3. Maart 2021

De derde landelijke BMSO vergadering stond in het teken van een discussie omtrent loting en de verschillende manieren van selectie van aankomende studenten. Ook spraken we over de mogelijkheden en effecten van testen op COVID-19 en toegang tot fysiek onderwijs.

4. Juni 2021

Tijdens de vierde, en laatste landelijke BMSO vergadering bespraken we hoe de kwaliteitsgelden bij de verschillende faculteiten besteed worden, en hoe dit gecommuniceerd wordt naar de studenten. Ook werd er vooruitgeblikt op het onderwijs in het komende collegejaar. We willen alle BMSO leden bedanken voor hun inzet afgelopen jaar!