Het bestuur van 2017-2018 was als volgt geconstitueerd:

Marit de Kort – Voorzitter
Universiteit Utrecht

Iris Gill – Secretaris
Universiteit Utrecht

Willemijn de Vos – Penningmeester
Universiteit Leiden